รวมพลังชาวทรู เพื่อโลกที่ดียิ่งกว่า..ชวนกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อนไปด้วยกัน กับกิจกรรม 60+ Earth Hour 2023

รวมพลังชาวทรู เพื่อโลกที่ดียิ่งกว่า..ชวนกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อนไปด้วยกัน กับกิจกรรม 60+ Earth Hour 2023 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 20.30 – 21.30 น.

Unite all True staff for a better planet…switch off the light for one hour to minimize global warning together with 60+Earth Hour 2023 activity on Saturday March 25th, 2023 during 8.30 pm-9.30 pm