7-11 เดินหน้าโครงการ 7 go green mission 2021 ช่วยลดพลังงาน รับเทรนด์รักษ์โลก สร้างองค์กรยั่งยืน

คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของร้านค้าปลีก 7-11 ที่มีสาขามากกว่า 12,000 สาขา ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เปิดเผยว่า 7-11 ได้ปล่อยแคมเปญ “7 Go Green Mission 2021” แผนนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งปรับปรุงการทำงาน เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

ควบคู่กับพัฒนาบนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน อาทิ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาแพ็กเกตจิ้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคเรื่องการลดโลกร้อน

“ที่ผ่านมา 7-11 มีการทำแคมเปญเพื่อสิ่งแวดล้อมมานานกว่า 10 ปี อาทิ ในปี 2561 ทำโครงการลดวันละถุง…คุณทำได้ ซึ่งได้รับผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าดีเกินคาด สามารถลดการใช้ถุงพลาสติก และเปลี่ยนเป็นเงินสมทบทุนให้แก่ รพ.ต่าง ๆ ได้มากกว่า 211 ล้านบาท”

คุณยุทธศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับปีนี้ 7-11 ได้วางแนวทางการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย 7 Go Green Mission 2021 โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1.Green Building โดยวางให้ 7-11 เป็นร้านค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะออกแบบและบริหารจัดการร้าน ควบคุมการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การติดโซลาร์ลูปเพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ช่วงกลางวัน, การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น

รวมไปถึงการสร้าง 7-11 หรือคลังสินค้า โดยหลีกเลี่ยงการเผชิญแสงแดดโดยตรงในด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จะสร้างร้านหันไปทางทิศเหนือและทิศใต้ ซึ่งเป็นฝั่งที่ร่มและมีลม เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในร้านค้าลดการทำงานหนักขึ้น ซึ่งจะสิ้นเปลืองพลังงาน

2.Green Store การลดพลาสติก โดยหันมาใช้บรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ทดแทน เช่น กระดาษที่หุ้มหลอด, ไม้คนกาแฟ, ตลอดจนการนำขวดพลาสติกรีไซเคิลมาสร้างเป็นเสื้อพนักงาน และการผลักดันใบเสร็จอีเล็กทรอนิกส์ลดการใช้กระดาษ เป็นต้น

3.Green Logistic การกระจายคลังสินค้ากว่า 20 แห่ง ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ และคำนวณเส้นทางการขนส่งเพื่อประหยัดพลังงานมากที่สุด

4.Green Living การรณรงค์โดยสร้างประสบการณ์ร่วมกับผุ้บริโภค ซึ่งในปีนี้จะเป็นโครงการการเชิญชวนคัดแยกขยะพลาสติก ออกจากขยะทั่วไป ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ทั้งนี้ ข้อดีของนโยบายดังกล่าวช่วยลดคาร์บอนได้สูง และในระยะยาวช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วนในเรื่องพลังงานออกไปได้

แต่อย่างไรก็ตาม คุณยุทธศักดิ์ ยอมรับว่า การปรับเปลี่ยนแพ็ตเกตจิ้งบางอย่างให้เป็นวัสดุธรรมชาติ มีต้นทุนสูงกว่าเดิม ซึ่งบางครั้งอาจต้นทุนอาจไม่คุ้มกับกำไร แต่หากเทียบกับความยั่งยืนตนจึงมองว่าค่อนข้างคุ้มค่าสำหรับซีพีออลล์

“ในปี 64 เราตั้งใจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 1.28 แสนตัน เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ผ่านมาตรการต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป”

Cr.ประชาชาติธุรกิจ