เหตุผลที่ทำไม 7-Eleven มีสาขาใกล้ๆกัน

คำตอบก็คือ เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่นั้นอาจจะมีความเจริญมากขึ้น จำนวนลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้การบริการของสาขาเดิมไม่ทันกับความต้องการของลูกค้า จึงเป็นสาเหตุให้ต้องมีการเปิดร้านใหม่ขึ้น เพื่อช่วยรองรับลูกค้าด้วยบริการที่สะดวกสบายและรวดเร็ว

แต่ก่อนจะเปิดสาขาใหม่ใกล้เคียงกับสาขาเดิม บริษัทฯ จะให้สิทธิ Store partner เจ้าเดิมพิจารณาถึงความพร้อมในการขยายสาขาใหม่ ถ้าพร้อม Store partner ก็สามารถใช้สิทธิบริหารร้านใหม่ได้เลย แต่ถ้ายังไม่พร้อม บริษัทฯ จะเปิดร้านรอไว้ เพื่อรอให้ Store partner มาโอนไปในอนาคตเมื่อพร้อม ซึ่งในระหว่างนั้นบริษัทฯ ก็จะมีการประกันรายได้สาขาเดิมด้วย

มีตัวอย่างร้านที่อยู่กับบริษัทฯ มานานล่าสุดเปิดถึง 16 สาขาแล้วก็มี และยังมีร้านอีกมากมายที่ถ่ายทอดธุรกิจนี้จากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนั้นการขายธุรกิจ Store business partner ยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่และกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นในชุมชนได้เป็นอย่างดี

มีบางคนเกิดข้อสงสัยว่า ทำไมอยู่ ๆ บริษัทฯ ก็ไปยึดกิจการของ Store partner มาเป็นของบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นความจริง ความจริงคือ Store partner บางราย อาจมีปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเรื่องอายุขัย ปัญหาภายในร้าน ลูกหลานไม่ต้องการทำต่อ ฯลฯ จึงขอคืนให้บริษัทฯ และบางแห่ง ไม่สามารถทำมาตรฐานที่ดีตามที่บริษัทฯ กำหนด เนื่องจากบริษัทฯ มีการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐาน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Brand Buffet. ㅇㅇ ×”× / 中班 ไขข้อสงสัย ทำไม 7-Eleven เปิดสาขาใกล้ๆ กัน ปัจจุบันยังโหมขยายปีละ 700 สาขา"

CPALL บริษัทในเครือซีพี ผู้ได้รับสิทธิจาก 7-Eleven Inc. สหรัฐฯ ให้ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2531 ตัวเลขล่าสุด ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 มีร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศรวม 13,433 สาขา

ปัจจุบันร้าน 7-Eleven แบ่งเป็น 2 รูปแบบ
  1. ร้านสาขาที่ CPALL ลงทุนเอง จำนวน 6,530 สาขา สัดส่วน 49%
  2. ร้านแฟรนไชส์ (Store Business Partner) และร้านที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต (Sub-Area License) ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกท้องถิ่นเก่าแก่ที่อยู่คู่จังหวัดหรือภูมิภาคนั้นๆ มานาน จำนวน 6,903 สาขา สัดส่วน 51%
แม้เป็นเบอร์หนึ่งร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยเดินไปถนนไหนก็ต้องเห็นร้าน 7-Eleven แต่ CPALL ก็ยังเดินหน้าขยายสาขาใหม่ปีละ 700 สาขา อยู่ในอัตรานี้ต่อเนื่องมาหลายปี
การเปิดสาขาใหม่จำนวนมากในแต่ละปี ทำให้บางทำเลมีร้าน 7-Eleven อยู่ใกล้ๆ กัน จึงมีข้อสงสัยว่า ร้านที่อยู่ใกล้ๆ กันนี้ ใครเป็นผู้ลงทุน เพราะก็มีทั้งแฟรนไชส์ และ CPALL ลงทุนเอง การเปิดใกล้กันแบบนี้ มาแข่งขันกับร้านที่อยู่เดิมหรือไม่
ตามดูเหตุผลทำไม 7-Eleven ต้องมีสาขาใกล้ๆกัน
  • ร้าน 7-Eleven เปิดในประเทศไทยมากว่า 34 ปี เป็นรูปแบบร้านสะดวกซื้อที่ขยายร้านให้เข้าถึงทุกพื้นที่ตามการเติบโตของสังคม
  • เมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่นั้นๆ มีความเจริญมากขึ้น จำนวนลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้การบริการของสาขาเดิมไม่ทันกับความต้องการของลูกค้า จึงเป็นสาเหตุให้ต้องมีการเปิดร้านใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยรองรับลูกค้าด้วยบริการที่สะดวกและรวดเร็ว (ถ้า 7-Eleven เพิ่มเอง ก็อาจมีร้านสะดวกซื้อรายอื่นเข้ามาเปิดแทน)
  • ก่อนจะเปิดสาขาใหม่ใกล้เคียงกับสาขาเดิม CPALL จะให้สิทธิแฟรนไชส์เจ้าเดิม พิจารณาความพร้อมในการขยายสาขาใหม่ ถ้าแฟรนไชส์เดิมพร้อมก็สามารถใช้สิทธิบริหารร้านใหม่ได้เลย (ร้าน 7-Eleven ที่อยู่ใกล้ๆ กัน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์เดียวกัน)
  • กรณีแฟรนไชส์เดิมยังไม่พร้อมเปิดสาขาใหม่ CPALL จะเปิดร้านไว้เอง เพื่อรอให้แฟรนไชส์เดิม มารับโอนร้านไปในอนาคตเมื่อพร้อม ซึ่งในระหว่างนั้น CPALL มีการประกันรายได้สาขาเดิมให้ด้วย (เรียกว่าเป็นการจ่ายเงินทดแทนให้แฟรนไชส์ เท่ากับรายได้ก่อนที่จะมีร้านใหม่มาเปิดเพิ่ม โดยจ่ายไปจนกว่ายอดขายจะทำได้เท่าเดิมหรือมากกว่า)
  • มีตัวอย่างร้านแฟรนไชส์ ที่เปิดมานาน ล่าสุดเปิดไปแล้ว 16 สาขา, มีร้านแฟรนไชส์อีกจำนวนมากที่ถ่ายทอดธุรกิจนี้จากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนั้นการขายธุรกิจแฟรนไชส์ 7-Eleven ยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่และกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นในชุมชน
  • ส่วนกรณีที่ CPALL เข้าไปบริหารกิจการร้านแฟรนไชส์บางราย เป็นเพราะเจ้าของเดิมอาจมีปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเรื่องอายุขัย ปัญหาภายในร้าน ลูกหลานไม่ต้องการทำธุรกิจต่อ ฯลฯ จึงขอคืนสิทธิร้านแฟรนไชส์ให้ CPALL และมีบางแห่งไม่สามารถทำมาตรฐานได้ตามที่กำหนด

Cr.7-Eleven , BrandBuffet