เซเว่น อีเลฟเว่น ขอขอบคุณคนไทยที่ช่วยกันลดจำนวนขยะพลาสติก ผ่านแคมเปญ “แค่ไม่รับ=ปลูกต้นไม้” หลังคว้ารางวัลแคมเปญเพื่อสิ่งแวดล้อมจากเซเว่น อีเลฟเว่น จากทั่วโลก

7-Eleven International LLC. หรือ 7IN มอบรางวัลให้กับแคมเปญ “แค่ไม่รับ=ปลูกต้นไม้” ภายใต้นโยบาย 7 GO Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ของซีพี ออลล์  ที่ได้สร้างการมีส่วนร่วมเชิญชวนลูกค้าทั่วประเทศร่วมปลูกต้นไม้ผ่าน 7App ก่อนนำไปปลูกจริง 1 ล้านต้นภายในปี 2568

7-Eleven International LLC. หรือ 7IN เจ้าของเครื่องหมายการค้า 7-Eleven ได้จัดโครงการ “7-Eleven International Licensee Grant Program” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2023 โดยเปิดโอกาสให้ Licensee จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมส่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประกวด ภายใต้ธีม “รักษ์โลก – พิทักษ์รักษาโลกเราด้วยนวัตกรรมสู่อนาคตความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการตอบแทนและคืนสู่สังคมและชุมชน ภายใต้แนวคิด “Think Globally, Impact Locally” : คิดใหญ่ระดับโลก นำไปปฏิบัติที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น โดยการผสานความร่วมมือกับเซเว่น อีเลฟเว่น และ ชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนซึ่งเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก ด้วยความคิดริเริ่มที่มุ่งมั่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนำไปสู่การตอบโจทย์ของสังคมและชุมชนที่เซเว่น อีเลฟเว่น ตั้งอยู่ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจาก Licensee เซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วโลกส่งโครงการเพื่อความยั่งยืนเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ประกอบด้วย ไทย ไต้หวัน สแกนดิเนเวีย (เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์) อิสราเอล เวียดนาม ออสเตรเลีย และมาเลเซีย

สำหรับ 7-Eleven ประเทศไทย ได้ส่งโครงการ “7 Go Green Plastic Reduction for Life and Environment” ผ่านแคมเปญ “แค่ไม่รับ=ปลูกต้นไม้” ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย 7 GO Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ในการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับลูกค้าให้ได้รับประสบการณ์พิเศษและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมที่สวยงามร่วมกับเซเว่น อีเลฟเว่น บน 7APP เพียงแค่ปฎิเสธการรับถุงพลาสติก ช้อน ส้อม และหลอด  (Single-Used Plastic) จะเปลี่ยนเป็นหยดน้ำ โดยยอดสะสมทุก ๆ 100 หยดน้ำ เท่ากับต้นไม้ 1 ต้น โดยปี 2566 ที่ผ่านมา ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า  558,787 ต้น โดยมีเป้าหมายปลูกให้ได้ 1 ล้านต้น ภายในปี 2568

ซีพี ออลล์ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล หรือ ESG ซึ่งในมิติของด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกไม้ยืนต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านโครงการปลูกต้นไม้ต่าง ๆ ดังนี้

1. ป่าล้อมวัด เพื่อสร้างความสงบร่มรื่นภายในบริเวณพื้นที่วัด

2. ปลูกป่าล้านต้น กทม. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนเมือง

3. ไผ่พอเพียงสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพื่อสร้างระบบนิเวศ เสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้โรงเรียนต่างๆในโครงการ

ที่มา ซีพี ออลล์