ทำความรู้จัก “7 GO Green” แนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ 7-Eleven 

หากยังจำกันได้เมื่อปีที่ผ่านมา 7-Eleven ได้ปล่อยแคมเปญลดการใช้ถุงพลาสติก และต้นปีที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ขานรับนโยบายจากภาครัฐในการเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบ Single use ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ในเรื่องของการช่วยลดการสร้างขยะพลาสติก เพราะคนไทยมีความตื่นตัว และครีเอทแบบสุดๆ ที่นำสิ่งต่างๆ มาใส่ของแทนถุงพลาสติก
แต่รู้ไหมว่า แคมเปญนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแนวคิด “7 GO Green” แนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ CP ALL เท่านั้น เพราะจริงๆ แล้วร้าน 7-Eleven ได้มีแนวคิดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมานานแล้วด้วย 4 GREEN คือ
1. GREEN Store ? : 7-Eleven เป็นต้นแบบของร้านค้าประหยัดพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่ช่วยให้ใช้พลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด
2. GREEN Packaging ? : เลือกใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจัดการกับบรรจุภัณฑ์โดยใช้แนวคิด 3R (Reduce – Reuse – Recycle) ที่ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
3. GREEN Living ? : เมื่อการดำเนินชีวิตของผู้คนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงรณรงค์ให้ลดใช้ถุงพลาสติกปรับพฤติกรรมผู้บริโภค ผ่านโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง” และ โครงการลดวันถุง…คุณทำได้ ที่ลูกค้าปฏิเสธถุงพลาสติกที่ร้าน 7-Eleven จะแปรเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้เป็นเงินกว่า 211 ล้าน และมอบไปกว่า 150 รพ.แล้วในปัจจุบัน
4. GREEN Logistic ? : เรื่องของการขนส่งนั้น 7-Eleven ก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน โดยมีการจัดการพลังงานด้านการขนส่งเป็นหลัก อย่างการใช้รถขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดระยะเวลาในการขนส่ง เพื่อลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการขนส่งให้น้อยที่สุด
จะเห็นได้ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ 7-Eleven ให้ความสำคัญมากๆ เพราะถ้าสิ่งแวดล้อมดี ชีวิตของคนเราก็จะดีด้วยเช่นกัน
Cr. CP All