ทีมงานเซเว่นฯ ยังคงเดินหน้าโครงการ #คนไทยไม่ทิ้งกัน อย่างต่อเนื่อง ร่วมกันส่งมอบของใช้ที่จำเป็นและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับมูลนิธิเพื่อนหญิง

ทีมงานเซเว่นฯ ยังคงเดินหน้าโครงการ #คนไทยไม่ทิ้งกัน อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานร้านเซเว่นฯ และพนักงานเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมกันส่งมอบของใช้ที่จำเป็นและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับมูลนิธิเพื่อนหญิง
มูลนิธิเพื่อนหญิง เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อบทบาทและคุณค่าของผู้หญิง รวมทั้งการจัดทำโครงการมากมายเพื่อส่งเสริมสถานภาพ เยียวยาและคุ้มครองผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิด ที่ได้รับความรุนแรงจากครอบครัวและสังคม รวมทั้งผู้หญิงที่ถูกกีดกัดจากการเข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองพื้นฐาน
ซึ่งของที่ทีมงานได้มอบในวันนี้ จะถูกส่งต่อไปยังกลุ่มผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปค่ะ