เซเว่นฯ เดินหน้ามอบแอลกอฮอล์เจล และเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ จนท. กรมสวัสดิการทหารเรือ ร่วมสู้ภัยโควิด-19

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด น้ำดื่ม และชุดอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการทหารเรือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โดยมีคุณพรธิภา เรืองฉาง ผู้ชำนาญการอาวุโสพัฒนาธุรกิจ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ในพื้นที่ร่วมมอบ ให้กับ นาวาเอกวิจัย จันทร์แทน หัวหน้าสำนักงานควบคุมอาคารบุคคโล กรมสวัสดิการทหารเรือ

ซีพี ออลล์ จะทยอยสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ แทนความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงพี่น้องชาวไทย เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป