ไม่รับถุง ไม่รับหลอด ไม่รับช้อน-ส้อมพลาสติกที่ 7-Eleven เท่ากับปลูกต้นไม้กี่ต้น ?

เคยสงสัยกันไหมคะว่า ทุกครั้งที่เราเข้าไปซื้อของที่ 7-Eleven แล้วเราเลือกที่จะไม่รับพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ถุงพลาสติก หลอด ช้อนหรือส้อมพลาสติก เท่ากับเราช่วยปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นกันนะ ?
ตอบง่าย ๆ เลย ครึ่งปี 64 ที่ผ่านมานี้ 7-Eleven ได้มีการลดจำนวนการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 2,050 ล้านใบ โดยเทียบเท่ากับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ถึง 87,984.07 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
และลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เป็น ช้อน ส้อม หลอดและแก้ว มากกว่า 700 ล้านชิ้น เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ถึง 4,574.07 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เมื่อรวมกันจำนวนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ที่มีอายุ 15 ปี ถึง 256,535 ต้น ต้องบอกเลยว่าเป็นจำนวนที่เยอะมาก ๆ
และการที่ 7-Eleven สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขนาดนี้ นั้นเป็นเพราะการร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่มีส่วนร่วมในการรักษาโลกใบนี้ไว้ด้วยกัน 💚