ยินดีกับชาวซีพีเอฟ คว้า 5 รางวัล The Asian Excellence Award 2020 ตอกย้ำ องค์กรเป็นเลิศแห่งเอเชีย

นิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกงและเอเชีย ที่มุ่งเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตอกย้ำบทบาทการดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศและได้รับการยอมรับในระดับสากล มอบ 5 รางวัล The Asian Excellence Award 2020 ให้กับCPF ได้แก่

รางวัล “CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” : คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

รางวัล “CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” : คุณไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการด้านการเงิน

รางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” : คุณกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน

รางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย”

รางวัล “CSR ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย”

สำหรับรางวัล Asia Excellence Award เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ Corporate Governance Asia มอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลดีเยี่ยม เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้เกียรติแก่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดีในภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นที่สนใจของนักลงทุน ครอบคลุม รางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีการบริหารจัดการด้านการเงิน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีความสัมพันธ์ต่อนักลงทุนอันดีเยี่ยม ซึ่งคัดสรรจากบริษัทต่างๆในภูมิภาคเอเชีย ทั้งจีน ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และ เวียดนาม จากผลการสัมภาษณ์นักลงทุน ประกอบกับข้อมูลขององค์กร

Cr:Pr CPF