ซีพี ออลล์ ส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม ร่วมสนับสนุนเงินทุนจากโครงการ All Pride ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

นางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ รองสายงานทรัพยากรบุคคล(ที่ 5 จากขวา) พร้อมผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมส่งมอบเงิน จำนวน 204,817 บาท จากการจำหน่ายเสื้อในกิจกรรม ALL PRIDE 2024 หลากหลาย เท่าเทียม ยั่งยืน ที่ ซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่ให้พนักงานแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนางอรพรรณ สุวรรณรัตน์ รองประธานมูลนิธิฯ คนที่ 1 (ที่ 6 จากขวา) เป็นผู้แทนรับมอบ  ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา ซีพี ออลล์