ผู้บริหารเครือซีพี ร่วมงานแถลงข่าวความคืบหน้า “APEC CEO Summit 2022” เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้นำธุรกิจแห่งเอเชียแปซิฟิก

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) นำโดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธาน APEC CEO Summit 2022 และสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคไทย พร้อมด้วย คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ Executive Director, APEC CEO Summit 2022 และ Alternate Member สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคไทย แถลงความพร้อมในฐานะเจ้าภาพ ในฐานะผู้ดำเนินงาน “APEC CEO Summit 2022” เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้นำธุรกิจแห่งเอเชียแปซิฟิกรวม 21 เขตเศรษฐกิจแห่งปี มั่นใจในแนวทาง การรับรอง และการสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกระหว่างการประชุมวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ผ่านการผนึกกำลังกับ PwC – พันธมิตรด้านองค์ความรู้ ผู้สนับสนุนข้อมูลด้านธุรกิจตลอดกิจกรรม

ในการนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน APEC CEO Summit 2022  โดยมี คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณภูมิ ศิรประภาศิริ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมรับฟังข้อมูลในงานแถลงข่าวดังกล่าว

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธาน APEC CEO Summit 2022 และสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคไทย เปิดเผยว่า ภาคเอกชนไทย พร้อมแล้วสำหรับบทบาทเจ้าภาพ ภายใต้การจัดงานในแนวทาง ‘Embrace, Engage Enable’ การประชุมที่นับเป็นการรวมตัวสุดยอดซีอีโอ ผู้นำเอเปค ผู้กำหนดนโยบาย และผู้นำทางความคิดระดับภูมิภาคและระดับโลกจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการค้าและเศรษฐกิจ ตลอดจนการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขประเด็นที่สำคัญ และการจัดการกับความท้าทายที่ธุรกิจต่างๆ ที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั้งโลกกำลังเผชิญ ทั้งนี้ สำหรับสถานที่การจัดงาน ได้มีการยืนยันเป็น โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เนื่องจากมีพิกัดใกล้เคียงกับการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  (APEC 2022) ของภาครัฐบาล ซึ่งจะอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ เดอะ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม และการจัดกาลาดินเนอร์ ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นอกเหนือจากสถานที่การจัดประชุมหลัก

“สำหรับความพิเศษของการประชุมในปีนี้ จะมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงทางเศรษฐกิจและธุรกิจทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมงานแบบพบหน้า รวมทั้งผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคมากกว่า 10 ประเทศ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่กำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจ รวมทั้งผู้นำทางความคิดและวิทยากร ที่ล้วนแต่เป็นบุคคลผู้มีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกอีกด้วย ในฐานะเจ้าภาพ นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเวทีทางการค้าและการลงทุนที่สำคัญ ตลอดจนเป็นการแสดงศักยภาพของภาคธุรกิจไทยสู่เวทีโลก” ดร.พจน์ กล่าว

ด้าน คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ Executive Director, APEC CEO Summit 2022 และ Alternate Member สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคไทย กล่าวถึงความตั้งใจในการออกแบบแนวทางและเนื้อหาการประชุมไว้ว่า “สำหรับแนวทางการจัดงาน เราได้เน้นด้านการประชุมแบบ ‘Green Meeting’ หรือการจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืน (Sustainability) อันเป็นหนึ่งในห้ากลยุทธ์การทำงานของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค แนวทางดังกล่าวเราได้ถ่ายทอดผ่านการเลือกสถานที่ (Green Venue) ,การจัดเตรียมเอกสาร (Green Document), การจัดเตรียมอุปกรณ์ (Green Arrangement), การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม (Green Catering) และการทำ Carbon Footprint  ที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดปริมาณขยะ อันเป็นแนวทางที่มีความหมายอย่างยิ่ง ด้วยผู้นำทางธุรกิจต่างมีวิสัยทัศน์ที่เห็นพ้องต้องกันในด้านการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน รวมทั้งมีการนำ Mobile Application มาใช้ในการดูแลผู้เข้าร่วมประชุม (Smart Hospitality) อย่างเต็มรูปแบบ