หน้ากากอนามัยซีพีถึงพี่น้อง Ascend Group

ทีมงาน HR ของ Ascend Group แบ่งปันบรรยากาศการแจกหน้ากากอนามัย “CP Mask” ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเครือซีพีใน ส่วนของบริษัทในAscend Group อาทิ Pantavanij Ascend Money True Money Ascend Nano Ascend Wealth Ascend Commerce Egg Digital True e-Logistic True Internet Data Center