อย่าแชร์…ข่าวบิดเบือน “กรมปศุสัตว์” ยืนยัน โรค ASF เกิดเฉพาะในหมูเท่านั้น

อย่าแชร์…ข่าวบิดเบือน ❌🐖🐷
“กรมปศุสัตว์” ยืนยัน โรค ASF เกิดเฉพาะในหมูเท่านั้น‼️ ไม่ก่อโรคในคนหรือสัตว์อื่นและไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภค มั่นใจได้ว่าเนื้อหมูที่จำหน่ายในไทยปลอดภัยกินได้ตามปกติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ให้เลือกซื้อจากผู้ผลิตหรือร้านค้าที่มีป้ายสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ล้างมือก่อนปรุงและปรุงสุกก่อนกิน
Cr.PR CPF