หนังสือ ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว ของท่านประธานอาวุโสกลายเป็น#ที่สุดหนังสือแห่งปีสำนักพิมพ์มติชนสั่งพิมพ์ครั้งที่ 4

เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจที่หนังสือ ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว ของท่านประธานอาวุโสกลายเป็นหนังสือที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยสำนักพิมพ์มติชนเผยว่าจากกระแสตอบรับหนังสือ”ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว”ได้สร้างปรากฏการณ์ขายดีจนขาดตลาดไปทั่วประเทศทำให้สำนักพิมพ์มติชนต้องสั่งพิมพ์ครั้งที่ 4 ตามคำเรียกร้อง หาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำ…

“ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว” คือ ตำนานธุรกิจที่เล่าถึงความเป็นมาขององค์กรซีพี แนวคิด วิสัยทัศน์ ปัญหาและการแก้ปัญหาในแต่ละช่วงเวลากว่าจะแปรมาเป็น “ความสำเร็จ” ในวันนี้ จากประสบการณ์และปลายปากกาของ ประธานธนินท์ เจียรวนนท์ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จมาตั้งแต่เริ่มจากศูนย์

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคัมภีร์ปรัชญาแห่งความสำเร็จที่ควรเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือดัดแปลงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เราจึงอยากแนะนำให้ทุกคนได้อ่าน