เปิดรับ order ใหม่จองซื้อหนังสือชีวประวัติของท่านประธานอาวุโส “ธนินท์ เจียรวนนท์ ความคิด ความเชื่อ และปรัชญา” จัดพิมพ์ครั้งที่ 2

มีข่าวดีมาบอกชาวซีพี หนังสือชีวประวัติของท่านประธานอาวุโส “ธนินท์ เจียรวนนท์ ความคิด ความเชื่อ และปรัชญา” ทำการแปลมาจากหนังสือ Roots & Vision ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งกล่าวถึงท่านในฐานะนักธุรกิจไทยคนเดียวที่นิตยสาร Nikkei Asian Review ให้การยอมรับ รวบรวมแนวความคิด ทำอย่างไรจึงพาธุรกิจเมล็ดพันธุ์เล็กๆในประเทศไทย ไปสู่ธุรกิจอาหารครบวงจร และขยายเป็น 8 สายธุรกิจหลัก ครอบคลุม 13 กลุ่มธุรกิจย่อย และมีการลงทุนอยู่ใน 21 ประเทศทั่วโลก และเขตเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ่งที่ท่านยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ และกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจดำเนินกิจการมาเกือบ 100 ปี โดยสอดแทรกคุณธรรม ปรัชญาในการดำเนินชีวิต ตลอดจนการวางแผนสืบทอดธุรกิจในอนาคต

ท่านที่สนใจหนังสือภาษาไทยฉบับนี้ สามารถ order ผ่านเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2562 (จำนวนจำกัด) และรับหนังสือวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสแกน QR Code หรือสั่งจองผ่าน Call Center ของ 24shopping โทร. 02-780-7600

พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สั่งซื้อหนังสือภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 รับฟรี… สแตมป์ 7-Eleven มูลค่า 60 บาท หมายเหตุ : รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์