วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 14

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 14

“The Power of Cooperation Against Covid-19 ลงแรง ร่วมใจ ฝ่าภัยโควิด-19”

 

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

 

เรื่องเด่นประจำฉบับ

SD Story :  ชวนอ่านทัศนะของคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ได้ฉายภาพบทบาทของภาคเอกชนไทยในภารกิจร่วมฟื้นฟูวิกฤตโควิด19 และแนวทางการทำงานต่อไปภายใต้กรอบความยั่งยืน

▶️ ชมคลิปสัมภาษณ์คุณกลินท์ สารสิน ได้ที่ https://youtu.be/73Ia2HIWQNk

 

Creating a Better Life :   Together…We Survive พบกับแนวทางความร่วมมือร่วมใจของภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในการฝ่าวิกฤติโควิด-19

SD Life :  #ขอบคุณที่สู้ไปด้วยกัน… ภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจที่สะท้อนผ่านการถ่ายทอดความสละของเหล่านักรบชุดขาว แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เผชิญหน้าสู้กับวิกฤติโควิด-19