วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 15

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 15

 “รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน” รางที่แข็งแกร่งกว่ารางรถไฟ 

 

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

 

เรื่องเด่นประจำฉบับ

SD Story :  ชวนอ่านทัศนะของคุณเบอร์กิท ฮานสล์  ผู้จัดการธนาคารโลก ประจำประเทศไทยภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ทีได้ฉายมุมมองของธนาคารโลกที่มีต่อ EEC และรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

▶️ ชมคลิปสัมภาษณ์คุณเบอร์กิท ฮานสล์ https://youtu.be/ZzS5JcFj86w 

 

Think Forward  : นำเสนอประเด็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โครงสร้่างพื้นฐานที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่่งยืน

SD Life :    “EEC: Trasform Thailand”  เปิดมุมมองเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ หนุ่ย แบไต๋, เฟื่องลดา  และ เปอร์ สุวิกรม ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับ EEC จะสามารถเปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนได้อย่างไร