วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 16

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 16

“ธรรมาภิบาลที่ดี”…หัวใจขององค์กรสู่ความยั่งยืน

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เรื่องเด่นประจำฉบับ

SD Story :  ชวนอ่านทัศนะของศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการกำกับดูแลกิจการ  ทีได้นำเสนอมุมมองและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถือเป็นหลักสำคัญแรกที่จะทำให้ทุกคนเชื่อมั่นและไว้ใจในองค์กร ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

▶️ ชมคลิปสัมภาษณ์ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี https://www.youtube.com/watch?v=vk2j6iS3jiE&feature=youtu.be

SD Talk :  เปิดมุมมองกลุ่มคนรุ่นใหม่ New Gen’s Perspective  คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี อินฟลูเอนเซอร์เจ้าของเพจชื่อดังท้อฟฟี่ แบรดชอว์ และคุณศศิวิมล เสียงแจ้ว ซีอีโอสตาร์ทอัพ Daywork เจ้าของแพลทฟอร์มการจ้างงานยอดนิยมของคนรุ่นใหม่  ได้เสนอไอเดียองค์กรยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญในหลักธรรมาภิบาลที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน

Think Forward  : นำเสนอประเด็น Data Governance ความโปร่งใสข้อมูลในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ