วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 19

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 18

โลกร้อนมหันตภัยใกล้ตัวมนุษย์… เร่งภารกิจระดับโลกรับมือวิกฤติ Climate Change 

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เรื่องเด่นประจำฉบับ

SD Story : ฉายมุมมองแก้ปัญหา “โลกร้อน”เรื่อง เร่งด่วนพร้อมเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชน

SD Talk :  ชวนผู้ร่วมก่อตั้งและบรรณาธิการเพจ Environman  หวาย – ร่มธรรม ขำนุรักษ์ มาร่วมเปิดมุมมองว่าคนรุ่นใหม่ จะหันมาลงมือทำเพื่อรับมือวิกฤติโลกร้อนกันอย่างไร

ชมคลิปสัมภาษณ์ https://youtu.be/pZF4xVW0k4E

SD Life   : แนะนำหนังสือดี สารคดีเรื่องเด็ด ที่ชวนฉุกคิดให้รักษ์โลกและเข้าใจภาวะนี้มากยิ่งขึ้น