วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 20

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 20

Future Food เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เรื่องเด่นประจำฉบับ

SD Story : มองมุมใหม่นวัตกรรมด้านอาหารอนาคตจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญในด้านอัพเดตเทรนด์อาหารแห่งอนาคต และฉายมุมมองด้านสถานการณ์ความยั่งยืนของอาหารทั้งในระดับโลกและในเมืองไทย

ชมคลิปสัมภาษณ์ https://youtu.be/qkTLpjBRXDM

SD Talk : ชวนเชฟแบล็คและคุณสันติ ผู้ก่อตั้ง TasteBud Lab 2 ตัวแทนคนรุ่นใหม่มาเปิดมุมมองด้านการสร้างนวัตกรรมอาหารรับเทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต

Catch up : ท่องโลกดูองค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมกันคิดค้นเนรมิตเมนูมหัศจรรย์ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภค