วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน Vol.2 Mar 2017

“วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) รายสองเดือน กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

 

เรื่องเด่นประจำฉบับ มีนาคม 2560

SD Story : บรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทยกับนิยาม “ทะเล ยั่งยืน” และภารกิจปกป้องโลกสีครามให้เป็นแหล่งอาหารสำคัญที่มีมากพอและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน

Young Hero : ‘แพร’ ณัชชาชนก ณ ตะกั่วทุ่ง สาวน้อยที่จะมาแบ่งปันสูตรแห่งการเป็นผู้ให้ที่ไม่ใช่เรื่องยากด้วยสมการ “จริงใจ+กล้า” = เป็นไปได้

Creating A Better Life : เอาใจคนชอบกุ้ง ด้วยการไปรู้จักขั้นตอนการเพาะเลี้ยงกุ้งไทย ที่สะอาดปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนครองการเป็นผู้นำการส่งออกกุ้งอันดับ 1 ของโลก

วารสารบัวบาน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2560

* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม     ดาวน์โหลด