วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน Vol.4 Nov 2017

“วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) รายสองเดือน กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

 

เรื่องเด่นประจำฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

SD Story : ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ กับบทบาทการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนให้กับเครือเจริญโภคภัณฑ์ นักบริหารคนนี้เรียกตัวเองว่า “นักสร้างความเปลี่ยนแปลง” และยังบอกอีกว่า ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเรื่องของพีอาร์ หรือเรื่องการตลาด แต่สิ่งนั้นคือ “เนื้อแท้ของธุรกิจ”

Young Hero : พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หนุ่มมาดเท่ ที่พลิกธุรกิจของบิดา จากมีหนี้ก้อนโตมาเป็นธุรกิจที่มีกำไร เบื้องหลังความสำเร็จของเขาคือ “ธุรกิจที่ดีต้องมีทั้งหัวใจและผลกำไร”

Creating A Better Life : ลองมาดูแบรนด์ระดับโลกอย่าง IKEA, Nike และ Starbucks ทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบกับสังคมกันอย่างไร พวกเขาใส่ใจตั้งแต่เรื่องการจ้างแรงงานจนถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ธุรกิจยั่งยืน

วารสารบัวบาน ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม     ดาวน์โหลด