วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน Vol.7

“วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) รายสองเดือน กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เรื่องเด่นประจำฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561

SD Story : นำเสนอมุมมองของ 6 ผู้บริหารแห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในเรื่อง “ความกตัญญู”  ซึ่งทุกท่านล้วนแต่ให้ความสำคัญ เห็นคุณค่าของความกตัญญู  พร้อมนำมาสานต่อทั้งด้านการใช้ชีวิตและการบริหารงาน เพราะเครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อในคุณค่าของความกตัญญ

Young Hero : อนัญพร มงคล Co-Founder ‘SARNN’ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์หวายแท้และเทียม นักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ ที่ยืนยันด้วยรอยยิ้มภูมิใจว่าธุรกิจมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะมี ‘ความกตัญญู’ ชวนผู้อ่านมาสร้างแรงบันดาลใจกับความมุ่งมั่น จากฐานความเชื่อในเรื่องความกตัญญ ที่นำปรับใช้ในชีวิตได้

Little Voice  : เสียงจากคนรุ่นใหม่ที่เติบโตความรู้และประสบการณ์จากการได้รับ ‘แรงหนุน’ ของคนเบื้องหลัง ให้ก้าวมายืนอยู่อย่างมั่นคงได้ในทุกวันนี้ ลองมาดูกันว่าใครบ้างที่เขาและเธอต่าง ‘รู้คุณ’ และอยากจะ ‘ขอบคุณ’ เป็นพิเศษ

วารสารบัวบาน ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561

* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม     ดาวน์โหลด

​​​​​​​