วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 12

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 12

“กิน + อยู่ = ยั่งยืน” Health & Well – being for Sustainability” 

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

 

เรื่องเด่นประจำฉบับ

SD Story  :  นำเสนอมุมมองของ “คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ” ซีอีโอจากซีพีเอฟ  กับความเชื่อมั่นว่า Health & Well- being ต้องมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงไปพร้อมๆ กัน

Little Voice : พบกับเชฟแบล็คและคุณป๋วยนักกำหนดอาหารชื่อดังมาแชร์ฮาวทูวิถีกินดี-อยู่ดีในแบบที่คุณเลือกได้

Open Mind : พูดคุยกับ ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ สถาปนิกผู้มุ่งมั่นสร้างงานวิจัยเพื่อการออกที่อยู่อาศัยเพื่อให้ชีวิตอยู่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน
วารสารบัวบาน ฉบับที่ 12  “กิน + อยู่ = ยั่งยืน” Health & Well – being for Sustainability