แบ่งปันความรู้ ‘CP กัมพูชา’ พัฒนาคนรุ่นใหม่ ดี-เก่ง รับตลาดแรงงาน ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารยั่งยืน

CP กัมพูชา จัดกิจกรรมทัวร์มหาวิทยาลัย ‘โครงการ Campus Visit’ พาพนักงานจากฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มสุกร และสายงานต่างๆ มาแนะแนวให้คำแนะนำประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งทักษะที่จำเป็นแก่น้องๆ นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ โดยมี คุณเขม เขน ผู้จัดการฟาร์มไก่เนื้อ และ คุณแสง จันทู ผู้จัดการฟาร์มสุกร เป็นวิทยากร ร่วมแบ่งปันความรู้การเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงาน เทคนิคดีๆ สู่ความสำเร็จ พร้อมทั้งการสัมภาษณ์นักศึกษา ที่สมัครขอเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ ด้วย ‘CP กัมพูชา’ มีเป้าหมายพบปะน้องๆ เยาวชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่สายอาชีพด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร มุ่งมั่นพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดี คนเก่ง ที่คุณภาพสู่ตลาดงานของกัมพูชาต่อไป
ที่มา PR CPF