‘ซี.พี. กัมพูชา’ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาส ซี.พี. กัมพูชา ฉลองครบรอบ 28 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

คุณวิทยา เกรียงไกรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. กัมพูชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจทั่วประเทศ กว่า 250 คน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาส ซี.พี.  กัมพูชา ฉลองครบรอบ 28 ปี เริ่มจากพิธีไหว้พระพรหม ถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรม โดยมี สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี) ฝ่ายธรรมยุติกนิกายแห่งกัมพูชา เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์พนมเปญ

พร้อมกันนี้ สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา ได้ประทานสัมโมทนียกถา เพื่อเป็นคติธรรมและเป็นสิริมงคลในการบริหารกิจการของ ซี.พี.  กัมพูชา จากนั้น ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ยังความปลาบปลื้มปิติโสมนัสแก่คณะผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่างยิ่ง

 

ที่มา PR CPF