บรรยากาศการงาน “โชว์ ชม ชิม ช้อป” ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอาหารไทย และเฉลิมฉลองประเพณีมหาสงกรานต์ ในงาน C.P. FOOD FAIR มหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและสินค้า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ สถาบันผู้นพเครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือซีพี พร้อมด้วย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือซีพี คุณพงษ์เทพ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือซีพี  คุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจ-สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ เครือซีพี และคุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือซีพี และผู้อำนวยการสถาบันผู้นำ เครือซีพี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงฯ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธจากหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ภายในเครือซีพี ที่มาร่วมงาน C.P. Food Fair ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ประกอบไปด้วย CPF, CP AXTRA LOTUS’S, CPRAM, เอเต้ ไอศกรีม, True Coffee, CP B&F ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองประเพณีมหาสงกรานต์ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมอาหารไทย ณ ห้องอาหาร Dining Hall สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์

งาน C.P. FOOD FAIR เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานมาเปิดประสบการณ์ ผ่านการลิ้มรสผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่แปลกใหม่ของเครือฯ ท่ามกลางบรรยากาศของงานเทศกาล จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่” ตามหลักค่านิยมองค์กร 6 ประการ เพื่อให้พนักงานของเครือฯ ทุกท่าน พร้อมที่จะสรรสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคต่อไป

 

#สร้างสรรค์สิ่งใหม่ #CPFoodFair #CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก