เครือเจริญโภคภัณฑ์ เฟ้นหา C.P. Super KOL (Key Opinion Leader ผู้นำทางความคิด) ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น กล้าแสดงออก พร้อมเสริมสร้างและส่งเสริมค่านิยมองค์กร รวมถึงสื่อสาร นำเสนอภาพลักษณ์เชิงบวกของเครือเจริญโภคภัณฑ์

C.P. Super KOL 2024

เครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องการเฟ้นหา C.P. Super KOL (Key Opinion Leader ผู้นำทางความคิด) ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น กล้าแสดงออก พร้อมเสริมสร้างและส่งเสริมค่านิยมองค์กร รวมถึงสื่อสาร นำเสนอภาพลักษณ์เชิงบวกของเครือเจริญโภคภัณฑ์

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนพลังบวกจากภายในไปสู่ภายนอกองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณสมบัติ

 • เป็นพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และพนักงานจากกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • มีความมั่นใจและมีบุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีใจเพื่อสาธารณะประโยชน์
 • มีความตั้งใจในการเป็นตัวแทนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เครือฯ กำหนดได้
 • มีช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเอง และพร้อมใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเรื่องราวของเครือฯ

กระบวนการคัดเลือก

 1. รับสมัคร C.P. Super KOL 2024 รูปแบบ Online โดยกรอกประวัติข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มที่กำหนด
 2. คัดเลือก C.P. Super KOL 2024 ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด
 3. คลิปที่ผ่านเกณฑ์จะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ทรูดิจิทัลพาร์ค ในเดือนมีนาคม 2567

ระยะเวลากิจกรรม

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2567

ระยะเวลาคัดเลือก : 25 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567

กติกา

o โพสต์คลิป TikTok ความยาวไม่เกิน 60 วินาที โชว์ความปังของค่านิยมเครือฯ ในสไตล์ของคุณ (เลือกค่านิยม 1 ข้อ)

 • ค่านิยมเครือ 6 ประการ ได้แก่
  1. สามประโยชน์                              2. ทำเร็วและมีคุณภาพ              3. ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
  4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง                5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่                 6. คุณธรรมและความซื่อสัตย์

o ใส่แฮชแท็ก #cpvalues #ค่านิยมโดนใจคนซีพี #สามประโยชน์ (ใส่แฮชแท็กค่านิยมที่คุณเลือก) และชื่อทีมของคุณ เช่น #ทีมCPFดาวติ๊กต๊อก

o โพสต์ลง TikTok แบบสาธารณะ และแชร์ลิงค์ส่งมาที่ https://forms.office.com/r/uBZ6g9WLVH

o ส่งผลงานแบบเดี่ยว หรือแบบทีมไม่เกิน 3 คน