3 นิ้ว 3 สัมผัส มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้ กับมูลนิธิถันยรักษ์

“คุณควรเป็นคนแรกที่รู้ความเปลี่ยนแปลงของเต้านมตนเอง”
👩🏼 ผู้หญิงทุกคนที่อายุ 20 ขึ้นไป ควรเรียนรู้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจเป็นประจําทุกเดือน
ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะ คือ หลังหมดประจําเดือน 3-7 วัน นั่นเอง

🌸 อย่าลืมหันมาดูแลตัวเองกันนะคะ

👉🏻 มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้
😊 มูลนิธิถันยรักษ์สนับสนุนให้ผู้หญิงไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม