คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ชื่นชมและขอบคุณทุกกลุ่มธุรกิจร่วมผนึกกำลังสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลที่ดี ในงาน “CG Network Recognition Awards ” ครั้งที่ 2 แนะให้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับโลก พร้อมใช้สื่อสารออนไลน์เชื่อมโยงทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลกร่วมขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือเครือซีพี จัดงาน CG Network Recognition Awards 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่  2 เพื่อมอบเกียรติบัตรเชิดชูกลุ่มธุรกิจของเครือฯ ที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอันเป็นหัวใจหลักในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนภายในปี 2030 ซึ่งในปีนี้จัดงานรูปแบบออนไลน์ โดยมีคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมงาน

คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพี กล่าวว่า เครือฯ เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรมและความซื่อสัตย์เสมอมา โดยมุ่งมั่นทุ่มเทศึกษาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า เครือฯ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของคู่ค้าและลูกค้าก่อนเสมอ พร้อมทั้งระบุว่า การกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งที่ผ่านมาทุกกลุ่มธุรกิจร่วมแรงร่วมใจกันทำให้การกำกับดูแลกิจการเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเครือซีพี และขับเคลื่อนงานในด้านดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้เครือฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสถาบัน Ethisphere  ให้เป็น “1 ใน 135 บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก” เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการเครือซีพี ยังแนะนำให้ทุกกลุ่มธุรกิจนำเทคโนโลยี รวมถึง AI เข้ามาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะเดียวกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และขอให้ทุกทุกธุรกิจร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างมาตรฐานใหม่ของการทำงานระดับโลก  พร้อมกันนี้ยังได้แนะนำการขับเคลื่อนงานด้าน Corporate Governance ว่า จะต้องทำให้ทุกกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก มีการเชื่อมโยงกัน  ด้วยการนำระบบการสื่อสารออนสารไลน์เข้ามาใช้เพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สามารถติดตามสถานะของการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับรูปแบบการในทำงานในยุค New Normal และความเป็นซีพี 4.0 มากยิ่งขึ้น

“ ผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่คำนึงถึงความสำคัญของการถ่ายทอดจิตวิญญาณอันมีคุณธรรมของซีพี ซึ่งก็คือค่านิยมทั้ง 6 ประการที่เป็นรากฐานสำคัญขององค์กรของเราตลอด 100 ปีที่ผ่านมา ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน   และในโอกาสที่ใกล้จะปีใหม่แล้ว ผมขออวยพรให้ทุกคนและครอบครัว ประสบความสุข ความสำเร็จในการดำเนินงานทุกด้าน มีสุขภาพที่แข็งแรง  ร่วมกันถ่ายทอดคุณธรรม ความดีงามเพื่อพัฒนา Corporate Governance ทั่วทั้งเครือฯ ให้เป็นวัฒนธรรมของเราชาวซีพีต่อไป” คุณสุภภิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือฯ กล่าวในตอนท้าย

ด้าน คุณรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณแก่สมาชิก CG Network ในการร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและกล่าวสรุปผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของเครือฯในปี 2564 ถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายและข้อปฏิบัติต่างๆ

ความร่วมมือของทุกกลุ่มธุรกิจเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าสู่เป้าหมายของความยั่งยืนภายในปี 2030 ได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาทาง CG Network ได้ผสานความร่วมมือกับผู้บริหารกว่า 190 ท่านทั้งในและต่างประเทศในการช่วยกันผลักดันธรรมาภิบาลให้เกิดผลสูงสุด” คุณรงค์รุจา กล่าวสรุป