CG Voice Issue 01: คุณธรรมและความซื่อสัตย์คือรากฐานของการสร้างธรรมาภิบาล

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG: Corporate Governance) เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญ และขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง นิตยสาร CG Voice จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงสู่พนักงาน และได้เรียนรู้การกำกับดูแลกิจการจากทั่วโลก

สำหรับ CG Voice Issue 01 ในคอลัมน์ Executive’s Interview ได้นำเสนอมุมมอง “คุณศุภชัย เจียรวนนท์” กับทิศทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็น CEO Voice ที่ต้อนรับการเปิดตัวนิตยสารฉบับเต็มครั้งนี้

คอลัมน์ Global News กับกรณีศึกษาประเด็นร้อน “ผู้นำในภาวะวิกฤตควรทำอย่างไร?” เหมาะกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้ รวมถึงอัพเดทโครงการนำร่อง GRC สู่การขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการของซีพีในอนาคต ในคอลัมน์ CG Network

CG Voice มีข่าวสารที่น่าสนใจมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ใน CG Play Crossword สนุกคิด พิชิตคำศัพท์อีกด้วย

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Corporate Governance ในนิตยสาร CG Voice เป็นประจำทุกไตรมาส ได้ที่นี่! และ FB: CG Voices