เจียไต๋ จัดพิธีบวงสรวงพระครุฑพ่าห์ ประจำปี 2564 สืบสานประเพณีแห่งความภาคภูมิใจ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษใหม่แห่งความยั่งยืน

นับตั้งแต่ได้รับพระราชทานพระครุฑพ่าห์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อพ.ศ. 2541 เจียไต๋ ได้จัดพิธีบวงสรวงพระครุฑพ่าห์มาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 23 ซึ่งถือโอกาสฤกษ์ดีอันเป็นมงคล วันที่ 9 กันยายน 2564 จัดพิธีบวงสรวงในรูปแบบ New Normal ยกระดับความปลอดภัยเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังต้องเว้นระยะห่างและงดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก โดยคุณมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้นำประกอบพิธีการบวงสรวงสักการะพระครุฑพ่าห์ หลังจากนั้นพนักงานจึงได้ร่วมทยอยสักการะในลำดับต่อมา ณ ลานด้านหน้าสำนักงานเจียไต๋ สุขุมวิท 60

นอกจากนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล คณะผู้บริหารเจียไต๋ได้เข้าร่วมสักการะพระครุฑพ่าห์ซึ่งประดิษฐานบนอาคารสำนักงานเจียไต๋ ทรงวาด อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แห่งเดิมของเจียไต๋ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ พระครุฑพ่าห์เป็นเครื่องหมายของการพระราชทาน ‘ตราตั้งห้าง’ ซึ่งหมายถึงกิจการร้านค้าแห่งนั้นได้รับพระราชทานเกียรติยกย่องจากพระเจ้าแผ่นดิน ว่าทำการค้าขายจนเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน พระครุฑพ่าห์จึงเป็นเสมือนสิ่งเตือนใจให้ชาวเจียไต๋ทุกคนยึดมั่นในค่านิยมของบริษัท ด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ผ่านการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสืบเนื่องต่อไป