‘เชสเตอร์ x พันธมิตร x กรมอนามัย’ ร่วมโครงการ ‘ไม่ทอดซ้ำ – ทอดไม่ทิ้ง’ สร้างสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เชสเตอร์ฟู้ด ในกลุ่ม ซีพีอฟ ร่วมกับ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BSGF) และ บ.ธนโชค ออยล์ไลท์ ลงนามความร่วมมือ โครงการ “ไม่ทอดซ้ำ” รณรงค์ให้ผู้ประกอบการไม่นำน้ำมันใช้แล้วที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลับมาใช้ซ้ำ โดย คุณลลนา บุญงามศรี กรรมการผู้จัดการ เชสเตอร์ฟู้ด คุณธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บางจากฯ และ คุณธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช กรรมการผู้จัดการ ธนโชค ออยล์ไลท์ จำกัด และมี นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นสักขีพยาน

ปัจจุบัน ‘เชสเตอร์’ และร้านอาหารในเครือเชสเตอร์ฟู้ด เข้าร่วมโครงการ “ไม่ทอดซ้ำ” ทั้งสิ้น 152 สาขาทั่วประเทศ และจะเพิ่มจำนวนสาขาให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยใช้น้ำมันปรุงอาหารที่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค โดยร้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดและได้รับสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์รับรอง

นอกจากนี้ ‘เชสเตอร์ฟู้ด’ ยังส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำมันพืชที่ใช้แล้วในร้าน เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF) ภายใต้โครงการ “ทอดไม่ทิ้ง“ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าให้ประโยชน์สูงสุด ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ แนวทางนโยบาย ESG ของ เครือซีพี และซีพีเอฟ

ที่มา PR CPR