เจียไต๋จัดงาน Chia Tai Town Hall 2024 ภายใต้ชื่องาน “Together Towards Tomorrow”

เจียไต๋จัดงาน Chia Tai Town Hall 2024 ภายใต้ชื่องาน “Together Towards Tomorrow” อีเวนท์แรกของปีที่นับเป็นการเริ่มต้นการทำงานของปี 2567 อย่างเป็นทางการ โดยจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่เจียไต๋ สุขุมวิท 60 และถ่ายทอดสดไปยังเจียไต๋สถานีอื่นๆ อีก 19 สถานีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งาน Chia Tai Town Hall ครั้งนี้ เป็นโอกาสที่พนักงานเจียไต๋จะได้ใกล้ชิดกับคณะผู้บริหาร นำโดยคุณมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ที่ได้มาบอกเล่าถึงวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปี 2567 ตลอดจนภาพรวมของผลประกอบการในปีที่ผ่านมา และได้รับการปลุกพลังสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน กับสวัสดิการและกิจกรรมพิเศษสำหรับพนักงานในปีนี้ เพื่อเป็นการรวมพลังกันขับเคลื่อนเจียไต๋สู่เป้าหมายของการเป็นผู้นำธุรกิจเกษตร 4.0 ได้อย่างแท้จริง

#ChiaTai #เจียไต๋ #ChiaTaiTownHall2024 #ChiaTaiTogetherTowardsTomorrow