เจียไต๋จัดงาน Innovation Day X One Chia Tai Day ผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการผนึกกำลังทุกธุรกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

กลับมาอีกครั้งสำหรับงาน Innovation Day X One Chia Tai Day ที่เจียไต๋จัดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และแสดงให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือกันทำงานในระหว่างหน่วยธุรกิจที่สร้างผลลัพธ์การทำงานที่ดียิ่งกว่า

งาน Innovation Day X One Chia Tai Day ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Innovate Today, Shape Tomorrow ที่สื่อถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีต่อการสร้างผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้งของเจียไต๋และเครือเจริญโภคภัณฑ์ AXONS ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมอย่างคับคั่ง พร้อมได้อัปเดตความรู้ใหม่ๆ จากวิทยากรรับเชิญผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการดิจิทัลที่มาพูดคุยและแชร์มุมมองถึงเรื่องของ AI ที่สามารถสร้างความเป็นไปได้ทางธุรกิจมากมายในอนาคต และแนวทางที่บุคลากรจะทำงานร่วมกันกับ AI ได้

ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมจากผู้ชนะการประกวดโครงการ Chia Tai Innovation Challenge 2023 ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนเจียไต๋ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนจะเข้าสู่ช่วงของงาน One Chia Tai Day ที่มีการนำเสนอผลงานจากความร่วมมือของหน่วยธุรกิจในโครงการ One Chia Tai ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงผลงานที่มีประสิทธิภาพอันเกิดจากการทำงานด้วยความร่วมมือร่วมใจ

   

นอกจากนั้นภายในงานยังมีการออกบูธจากหน่วยงานต่างๆ ของเจียไต๋ที่มานำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาและจัดการการทำงานให้ดีขึ้น และบูธนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ จากพันธมิตรของเจียไต๋ ที่ช่วยจุดประกายให้ชาวเจียไต๋ร่วมมือร่วมใจผลักดันให้องค์กรของเราเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง

งานในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนพนักงานชาวเจียไต๋ทุกท่านทั้งที่เข้าร่วมงานและร่วมออกบูธแสดงผลงาน ซึ่งได้แสดงพลังความร่วมมือที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนจนทำให้งานประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม และเพื่อให้สามารถพัฒนาการจัดงานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ทุกท่านสามารถร่วมประเมินผลการจัดงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2566 พร้อมลุ้นรางวัล Voucher 500 บาท จำนวน 2 รางวัล

Chia Tai hosts Innovation X One Chia Tai Day, shaping a culture of innovation and collaboration! 

Step into the future at Chia Tai Innovation Day, under the theme “Innovate Today. Shape Tomorrow.” The event aims to foster a culture of innovation within Chia Tai and inspire everyone to embrace change in today’s dynamic business landscape. The event features exhibition booths and exclusive talks by experts in digital field and HR future trends.

In the afternoon session, we unveiled award-winning presentations from the Chia Tai Innovation Challenge project. Additionally, we are continuously building on the success of the synergy project, One Chia Tai, to unite colleagues from across business units. This collaboration aims to work together on numerous projects, enhancing productivity and promoting teamwork within the organization.

           

ที่มา เจียไต๋