เจียไต๋ผนึกกำลังเจียไต๋อาสาทั่วประเทศ เดินหน้าสร้างแหล่งอาหารชุมชนใน “เจียไต๋ โซเชียล เดย์” ปีที่ 2

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ผนึกกำลังกลุ่มพนักงานเจียไต๋อาสาจากสำนักงานต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 500 คน สานต่อกิจกรรมพัฒนาสังคมประจำปี “เจียไต๋ โซเชียล เดย์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มุ่งเป้าหมายในการทำความดีเพื่อสังคม และสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยภายในชุมชน ตามเจตนารมณ์ของเจียไต๋ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ

นางกุลวดี นิ่มนวล Assistant to Chief Commercial Officer บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรมเจียไต๋ โซเชียล เดย์ นี้ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งในแต่ละปีเจียไต๋ได้พัฒนาพื้นที่ในชุมชนใกล้เคียงสำนักงานและสถานีต่างๆ ของเราทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ผ่านการแนะนำการทำพื้นที่เกษตรให้แก่ชุมชนทั้งในสถานศึกษา วัด รวมถึงศูนย์กลางชุมชน โดยต้นกล้าผักสวนครัวที่เจียไต๋มอบนั้นสามารถเพาะปลูกได้ง่าย และคนในชุมชนสามารถนำผลิตผลพืชผักที่สด สะอาด และปลอดภัย มารับประทาน เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย”

ในปีนี้ พนักงานเจียไต๋อาสาประจำสำนักงานใหญ่ ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในวัดบุญรอดธรรมาราม เขตพระโขนง ตั้งแต่การปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดทำแปลงเกษตรสาธิต กิจกรรมปลูกผัก และการมอบต้นกล้าผักสวนครัวให้แก่ชุมชนพระโขนง จำนวน 1,000 ต้น 

สำหรับพนักงานเจียไต๋อาสาในพื้นที่อื่นๆ อีก 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี กาญจนบุรี น่าน ลำปาง เชียงใหม่ และขอนแก่น ได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้ชุมชนเช่นกัน ตั้งแต่การมอบต้นกล้าผักสวนครัว การเพาะปลูกพืชผัก รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจัดกิจกรรมให้กับทั้งสถานศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบ้านพักผู้สูงอายุ

               

ที่มา เจียไต๋