เจียไต๋ผสานโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน มอบเงินสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ส่งเสริมงานวิจัยและช่วยเหลือผู้ป่วยจอตาเสื่อม

(เรียงจากซ้าย) 1.  ศาสตราจารย์ ดร. โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ หัวหน้าหน่วยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย 2.  พล.อ.อ. สิทธิชัย แก้วบัวดี อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 3.  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงละอองศรี อัชชะนียะสกุล 4. คุณอณิมา ทัศจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เจียไต๋ จำกัด 5.  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช 6.  นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด 7.  คุณโกมล เมฆวัฒนา ประธานโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน และกรรมการมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย 8.  ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร ประธานมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย

กรุงเทพฯ 9 มีนาคม 2566 – นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน สานต่อการดำเนินการโครงการ มอบเงินสนับสนุนมูลค่า 1,288,888 บาทให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และศาสตราจารย์แพทย์หญิงละอองศรี อัชชะนียะสกุล หัวหน้าโครงการวิจัย “เซลล์บำบัดสำหรับโรคจอตาเสื่อมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม” เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

นอกจากความมุ่งมั่นในการยกระดับวงการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไทยแล้ว เจียไต๋ เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์ของศิริราช เพื่อพัฒนาวิธีรักษาและเพื่อช่วยชะลอความรุนแรงของโรคให้แก่ผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อมผ่านโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน

เจียไต๋เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งที่ช่วยทำให้คนไทยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ขององค์กร

 

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเจียไต๋

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2464 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของเอเชีย ธุรกิจของเจียไต๋ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปสู่ปลายน้ำ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เริ่มต้นตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปุ๋ย ผลิตภัณท์อารักขาพืช  เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูก ไปจนถึงการส่งมอบผลิตผลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เจียไต๋เป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกๆ ของไทยที่คิดค้นวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ไฮบริด  และยังมีศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร และมอบความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมีสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 แห่ง และบริษัทสาขาอีก 7 แห่งกระจายอยูทั่วภูมิภาคเอเชียและอเมริกา โดยมีพนักงานกว่า 1,300 คน

ที่เจียไต๋ เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  มีความเป็นมืออาชีพ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนของคนทั่วทั้งภูมิภาค