เจียไต๋ร่วมแชร์องค์ความรู้โซลูชั่นการเกษตร ขับเคลื่อนสตาร์ทอัพไทยสาย Agritech ในงาน DCT Startup Connect

(เรียงจากซ้าย)  คุณประเสริฐ เค้าคุณากร ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เจียไต๋ จำกัด / คุณไพโรจน์ เกียรติศิริขจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เจียไต๋ จำกัด / ดร. วัลลภัช แก้วอำไพ ประธานบริหารด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท เจียไต๋ จำกัด / คุณรตา สุทธิมัณฑนกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร บริษัท เจียไต๋ จำกัด

กรุงเทพฯ 21 มีนาคม 2566 – ดร. วัลลภัช แก้วอำไพ ประธานบริหารด้านกลยุทธ์องค์กร นำคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “โจทย์ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเกษตรไทยและโอกาสผู้นำภาคธุรกิจทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพ” พร้อมแชร์วิสัยทัศน์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพในการขับเคลื่อนวงการเกษตรไทย ในงาน DCT Startup Connect จัดโดยสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

ภายในงานยังมีบริษัทผู้นำจากภาคธุรกิจอื่นๆ มาร่วมนำเสนอมุมมองบนเวทีเสวนา และร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสตาร์ทอัพ โดยเจียไต๋ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยยึดถือ “Innovation” เป็นหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กร ที่ปลูกฝังให้พนักงานเจียไต๋ได้ริเริ่มพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานนี้ที่เปิดพื้นที่ให้สตาร์ทอัพจากหลากหลายสาขามาร่วมนำเสนอแนวคิดและผลงาน เพื่อเสาะหาโอกาสในการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันและพัฒนาโซลูชั่นต่างๆ ทั้งนี้ เจียไต๋พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรที่สั่งสมมายาวนานกว่าศตวรรษ เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้วงการเกษตรไทย