ประธานกรรมการ เครือซีพี ร่วมงานเลี้ยงรับรอง “ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน” ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลยูนนาน

22 กุมภาพันธ์ 2567 – คุณเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน มิสเตอร์หวัง หยูโป ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลยูนนาน ในการนี้กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะผู้แทนภาคเอกชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมณฑลยูนนาน ซึ่งจัดขึ้นอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น ๒ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา