บุคคลสำคัญ ในแวดวงต่าง ๆ และผู้บริหารเครือซีพี ร่วมงานสวดพระอภิธรรม “ท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี เจียรวนนท์” ผู้บุกเบิกเครือซีพี คืนที่ 2

เมื่อวันที่ 11  ส.ค. 65 ที่ ศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทองมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เป็นคืนที่ 2 เพื่ออุทิศแก่ท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี เจียรวนนท์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมผ่านมา สิริอายุรวม 91 ปี ทั้งนี้โดยบุคคลสำคัญ จากหลากหลายวงการ ทยอยเข้าร่วมแสดงความอาลัยท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี โดยเข้าเคารพศพ และร่วมฟังการสวดพระอภิธรรม อาทิ ท่านเอกอัครราชทูตหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  คุณจารุพจน์ ณีศะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารจาก Bank of China Thailand ผู้บริหารหัวเว่ย ประเทศไทย 

ตลอดจนครอบครัวเจียรวนนท์ ญาติ มิตร ผู้บริหาร และพนักงานเครือซีพี นำโดย ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือฯ และคุณมาริษา เจียรวนนท์  คุณณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือฯ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ อาทิ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานอาวุโส เครือฯ คุณธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล รองประธานอาวุโส เครือฯ คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานอาวุโส เครือฯ คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย รองประธานอาวุโส เครือฯ คุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คุณธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร Ms.Hong Bo ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เอเชีย เอรา วันจำกัด (Eastern High-speed Railway: EHSR) คุณวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รวมถึงลูกหลานในตระกูลเจียรวนนท์ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทในเครือฯ มาร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปและน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี เจียรวนนท์ ในฐานะผู้บุกเบิกเครือซีพี

 

 

ในการนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทอง ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565  โดยงดสวดพระอภิธรรมในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565  สำหรับกำหนดพิธีเคลื่อนศพไปสุสานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง และเนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงได้จัดงานเป็นการภายใน และของดรับพวงหรีด