นายกฯ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม “ท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี เจียรวนนท์” ในคืนสุดท้าย โดยมีบุคคลสำคัญจากแวดวงต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ

เมื่อค่ำวันที่ 15 สิงหาคม 2565  ณ ศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทอง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่ “ท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี เจียรวนนท์” หนึ่งในผู้บุกเบิกซีพี เป็นคืนสุดท้าย ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปลงธรรมสังเวช โปรดประทานผ้าไตร จำนวน 4 ไตร เพื่อเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์ในพิธีฯ โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และ พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ร่วมในพิธีฯ

ในพิธีสวดอภิธรรมฯ ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการมาร่วมอย่างต่อเนื่อง อาทิ คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณชีพ จุลมนต์ อดีตประธานศาลฎีกา พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด คุณระพี ผ่องบุพกิจ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ซึ่งในวันดังกล่าวเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ อาทิ บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ.สยามแม็คโคร บจ.ซีพีแรม บจ.ซีพี รีเทลลิงค์ บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น Lotus’s และ บจ.ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน เป็นเจ้าภาพร่วมด้วย

สำหรับบรรยากาศวันสุดท้ายของการสวดพระอภิธรรมศพ “ท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี” ยังคงมีครอบครัว เครือญาติ คนใกล้ชิด นักธุรกิจ รวมถึงผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทในเครือฯ เดินทางมาแสดงความอาลัยและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอย่างต่อเนื่อง นำโดย ท่านประธานกิตติมศักดิ์จรัญ เจียรวนนท์ ท่านประธานที่ปรึกษาสุเมธ เจียรวนนท์ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ คุณวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ คุณณรงค์ เจียรวนนท์ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ คุณเซี่ย ปิง คุณหยาง เสี่ยวผิง คุณธนิศร์ เจียรวนนท์

นอกจากนี้ มีผู้บริหารที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ คุณธนากร เสรีบุรี คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ดร.สารสิน วีระผล ดร.วัลลภ วิมลวณิชย์ คุณวิบูลย์ คูสกุล คุณเอี่ยม งามดำรง คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ คุณสุเมธ ภิญโญสนิท คุณภัคพล งามลักษณ์ คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล และภริยา อ.มนตรี คงตระกูลเทียน คุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต คุณอรุณี วัชรานานันท์ คุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ คุณมนัสส์ มานะวุฒิเวช คุณธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย คุณวีรชัย รัตนบานชื่น น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ คุณขุนศรี ทองย้อย พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานในเครือฯ และบริษัทในเครือฯ ร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก โดยมีการบรรจุศพ และรอกำหนดพิธีเคลื่อนศพไปสุสานในลำดับต่อไป