มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ขอเชิญชวนชาวCP ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนที่ CONNEXTED.ORG บริจาคตรงถึงโรงเรียนที่กำลังรอความช่วยเหลือได้ทันที และผู้บริจาคสามารถเลือกโรงเรียนที่ต้องการได้มากกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่สำคัญยังทำให้ผู้บริจาคได้รับมากกว่าสิทธิลดหย่อนอีกด้วย

✅ ได้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า – บริจาคตรงถึงโรงเรียนไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ

✅ ได้ความสะดวก – ไม่ต้องนำหลักฐานไปแสดงอีก เพราะเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร

✅ ได้ติดตามผล – ตรวจสอบการดำเนินงาน การใช้งบประมาณหลังการบริจาคผ่านระบบ

✅  ได้มอบโอกาส – ให้เด็กไทยเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างเท่าเทียม

เด็ก ๆ กำลังรอที่จะได้เรียนรู้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องใหม่อยู่นะคะ

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #CONNEXTEDfoundation

#CONNEXTED #คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา #บริจาคเพื่อการศึกษา #ลดหย่อนภาษีได้2เท่า