ก้าวต่อไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน…“มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี” จัดการประชุมสามัญ ประจำปี 2564 เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการศึกษาไทย

ผนึกกำลังก้าวเดินต่อเนื่อง…มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) สานต่อเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มั่นคงและยั่งยืน เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ สอดรับนิว นอร์มัล นำโดย องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตลอดจนซีอีโอ คณะผู้บริหารจาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล กลุ่มปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอสซีจี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การประชุมสามัญ ประจำปี 2564 ผ่าน True VROOM ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อภารกิจ พร้อมหารือและร่วมวางแผนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในระยะต่อไป ซึ่งได้แก่
• การเก็บข้อมูลสมุดพกดิจิทัลในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ทั่วประเทศ

• ปรับเกณฑ์การวัด School Grading ให้ท้าทายมากยิ่งขึ้น

• เปิดระดมทุนเพื่อการศึกษา (CONNEXT ED Crowdfuning) ระยะที่ 2 ซึ่งจะพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถรองรับการบริจาคสิ่งของ

• เดินหน้าสร้างบุคลากรด้านไอซีที เปิดรับสมัครผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) ภาครัฐ รุ่นที่ 2

• นำโมเดลองค์ความรู้ของแต่ละองค์กรเอกชนและพันธมิตร มาขยายผลและแบ่งปันสู่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

• ผลักดันการระดมทุนในโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education)

• มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย