ไขข้อข้องใจพอใจวันเดียวเกี่ยวอะไรกับค่านิยมองค์กร 6 ประการ

โครงการ “พอใจวันเดียว” ก็คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงงาน ซึ่งตรงกับหนึ่งในค่านิยม “ยอมรับการเปลี่ยนแปลง” เพื่อนำไปสู่การ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่” ลดกระบวนการทำงาน “ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย” เพื่อนำไปสู่ขั้นตอน “ทำเร็วและมีคุณภาพ” จนเกิดเป็น “สามประโยชน์” เพื่อสร้างองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป และหัวใจของการทำธุรกิจของคนซีพี ก็คือต้องมี “คุณธรรมและความซื่อสัตย์” ในการทำงาน และพอใจวันเดียว!!