อัพเดทแนวปฏิบัติ เมื่อสงสัยว่าอาจติดเชื้อโควิด-19 ต้องอย่างไร

วันนี้ 10 ม.ค. 65 กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงแนวปฏิบัติเมื่อสงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อโควิด-19 โดยเน้นการตรวจ ATK ด้วยตนเอง หรือกับหน่วยให้บริการเป็นอันดับแรก

กรณีตรวจด้วยตนเอง หากผล ATK เป็น ‘บวก’ ให้ติดต่อ สปสช. โทร 1330 ได้ตลอด 24 ชม. หรือแอดไลน์ @nhso จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ ประเมินอาการให้ว่าอยู่ในระดับใด

กรณีตรวจกับหน่วยให้บริการ เจ้าหน้าที่ที่หน่วยให้บริการจะเป็นผู้ประเมินอาการ

สำหรับ ผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการน้อย และไม่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคประจำตัว ผู้ป่วยสามารถเข้า Home Isolation หรือ Community Isolation ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามสอบถาม ดูแลอาการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดส่งยาและสิ่งของจำเป็นให้จนกระทั่งหายดี

ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล เนื่องจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนแพร่ระบาดง่าย แต่อาการไม่รุนแรง

แต่ถ้าในระหว่างช่วง Home Isolation หรือ Community Isolation แล้วผู้ป่วยมีอาการแย่ลง เจ้าหน้าที่ก็จะประสานส่งตัวผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล

กรณีต่อมา สำหรับผู้ป่วยที่ผล ATK เป็น ‘บวก’ และมีอาการ หรือมีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีโรคประจำตัวที่อาการไม่คงที่ ผู้ป่วยจะถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาล โดยมีเกณฑ์ดังนี้

– มีไข้สูงเกิน 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชม.
– กรณีผู้ใหญ่ หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง/นาที
– ออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 94%
– มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยง
– กรณีเด็ก หายใจลำบาก ซึมลง ทานอาหาร/นมได้น้อย

ส่วนกรณีที่ผล ATK เป็น ‘ลบ’ จะพิจารณาต่อว่า มีอาการหรือไม่ ถ้ามีอาการจะต้องตรวจ PCR ซ้ำเพื่อดูผลอีกครั้ง

แต่ถ้าไม่มีอาการ ให้พิจารณาว่า มีประวัติเสี่ยงหรือไม่ ถ้ามีประวัติเสี่ยงจะต้องกักตัวเองและตรวจ ATK ซ้ำทุก 3 วัน หรือเมื่อมีอาการ ถ้าผลเป็น ‘บวก’ ให้ติดต่อ สปสช.

ส่วนผู้ที่ไม่มีประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว และปฏิบัติตามมาตรการ DMHT คือเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือให้สะอาด และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ต่างๆ

#workpointTODAY
#สาระความรู้เพื่อวันนี้

Cr. Workpoint