ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เมื่อเวลา 19.40 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน พร้อมภริยา เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา คณะรัฐมนตรี ประธานองค์อิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี ในการนี้ คุณสุจริต มัยลาภ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพีเอฟ โกลบอลฟู้ด โซลูชั่น เป็นผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ถวายเครื่องราชสักการะและวางพุ่มทอง พุ่มเงิน โดยมีคุณจุฑามาศ ศรีพรหมคุณ เป็นผู้เชิญพานพุ่มทอง และคุณอาทิมา สืบศักดิ์ เป็นผู้เชิญพานพุ่มเงิน และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล