การเคารพความแตกต่างและหลากหลายผ่านมุมมองผู้ก่อตั้ง Steps

วารสารบัวบานฉบับที่ 21 นำเสนอเรื่องราวของ “สิทธิมนุษยชน แกนกลางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใน SD TALK ได้นำเสนอเรื่องราวของการเคารพความแตกต่างและหลากหลายผ่านมุมมองของธีตา โหตระกิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Steps คาเฟ่เพื่อสุขภาพโดยมีหนึ่งในทีมงานเป็นเยาวชนผู้มีภาวะออทิสซึม และมากกว่าสถานที่ทำงาน ที่นี่คือโลกใบใหม่ของกลุ่มเยาวชนเหล่านี้