เครือซีพี ชูโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์ โลก” ปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ฟื้นฟูระบบนิเวศน์สร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ริมคลองเฉลิมชัยพัฒนา เขตบางขุนเทียน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริตามศาสตร์พระราชา ปลูกป่าในใจคน การฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยร่วมสนับสนุนกล้าไม้ และรวมพลังพนักงานจิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้ภายใต้กิจกรรม ร้อย รักษ์ รวมใจ สานสายใยสู่ทะเลบางขุนเทียน เพื่อคืนพื้นที่สีเขียว บนเกาะลำพู เขตบางขุนเทียน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการจัดกิจกรรม นายขจิต ชัชวานิย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด Urban Action และ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการดังกล่าว

คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนาให้พื้นที่ปลูกป่ามีระบบนิเวศที่สมดุลต่อไปในอนาคต ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมา 100 ปี พร้อมให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศเพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืนของเครือฯ โดยกิจกรรม ร้อย รักษ์ รวมใจ สานสายใยสู่ทะเลบางขุนเทียน ที่เครือฯ มีส่วนสนับสนุนกล้าไม้ที่นำมาปลูกในกิจกรรมครั้งนี้ มาจากการจ้างงานชุมชน “ฝากเลี้ยงกล้าไม้” จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์ โลก” ที่เครือซีพีสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรและชาวชุมชนชนบทมีรายได้จากการดูแลกล้าไม้ทดแทนรายได้หลักที่หายไปจากวิกฤติโควิด-19 ตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย โกงกาง ลำพู โปร่งแดง โปร่งขาว ฝาดแดง และฝาดขาว

ทั้งนี้ “เกาะลำพู” หรือเกาะลอยน้ำกลางคลองเฉลิมชัยพัฒนา เป็นแลนด์มาร์กใหม่ย่านบางขุนเทียน อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีความร่มรื่น สวยงาม มีการพัฒนาเส้นทางเดิน วิ่ง ศาลาริมน้ำ รวมถึงปรับปรุงทางเดินและทาสีรั้วริมคลองฯ เพื่ออำนวยความสะดวกเชื่อมต่อทางเดินไปยังอนุสาวรีย์คุณกะลา ปัจจุบันได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยังเชื่อมโยงการพัฒนาไปหลายพื้นที่ในอนาคต ที่คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มุ่งหวังการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน