ชื่นชมพนักงานร้านกาแฟมวลชนสาขา โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เก็บกระเป๋าลูกค้าและส่งมอบคืนอย่างครบถ้วน

#ทำดีต้องบอกต่อ ขอชื่นชมพนักงานร้านกาแฟมวลชนสาขา โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จากเหตุการณ์เก็บกระเป๋าลูกค้าและส่งมอบคืนอย่างครบถ้วน ซึ่งภายในกระเป๋ารวมมูลค่าเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ขอบคุณและชื่นชมในน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของทุกคนค่ะ❤️