ประชาชนที่เข้ารับการบริการที่ “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ต่างรู้สึกประทับใจในการให้บริการ ชื่มจัดสถานที่ดีมีความพร้อม สะดวก รวดเร็วไม่แออัด

วันนี้ (9 มิย.) ซึ่งเป็นวันที่ 3  ของการเปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค  บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีนกันตั้งแต่ช่วงเช้า  และทะยอยมาตามรอบการนัดหมายอย่างต่อเนื่อง ประชาชนที่เข้ามารับบริการที่นี่ส่วนใหญ่ลงทะเบียนผ่านระบบไทยร่วมใจ ของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงกลุ่มบุคลากรครู อาจารย์ ที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง  และเป็นผู้ที่พักอาศัยและทำงานอยู่ในย่านบางนาหรือในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากสะดวกต่อการเดินทาง ทำให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค

จากการพูดคุยกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า มีระบบการจัดการที่ดีมาก รวมไปถึงสถานที่ที่มีการจัดสรรได้อย่างลงตัว ทำให้ไม่รู้สึกแออัด และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดทาง คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียน ตรวจวัดความดัน ฉีดวัคซีน และช่วงเวลาที่รอดูอาการ มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ทำให้รู้สึกประทับใจ ลดความกังวลใจไปได้

นอกจากนี้ ยังประทับใจในบริการน้ำดื่มที่จัดให้ฟรีตลอดทั้งวัน มีแจกขนมพร้อมกับหน้ากากอนามัยแก่คนที่เข้ารับบริการด้วย เมื่อถามถึงการดูแลตนเองหลังรับวัคซีนเข็มแรก ได้รับคำตอบว่า แม้จะฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็ต้องดูแลและระมัดระวังตัวเองเหมือนเดิม คือ ใส่หน้ากากอนามัย คอยล้างมือ และเว้นระยะห่าง เหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติมา เพราะแม้จะรู้สึกอุ่นใจที่ได้รับวัคซีนแล้ว แต่การดูแลตัวเองก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญ

หน่วยบริการจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ทรูดิจิทัลพาร์ค เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเครือโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนภารกิจของประเทศในการต่อสู้กับโควิด-19 และเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ในการสนับสนุนภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคได้อย่างสะดวก รวดเร็วภายใต้ความร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  เป็น 1 ใน 25 พื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของทีมแพทย์และบุคลากรการแพทย์อย่างต่อเนื่องและเต็มกำลัง โดยเปิดให้บริการฉีดวัคซีนวันแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ กทม. ที่มีอายุ 18-59 ปี และไม่มีโรคประจำตัวที่ลงทะเบียนผ่านโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok”